Search events
×

Basketball - Japan - NBL

24  - Jan  2020
24/01 11:05 Brave Thunders Kawasaki Brave Thunders Kawasaki
Kyoto Hannarizu Kyoto Hannarizu
25  - Jan  2020
25/01 6:05 Niigata Albirex BB Niigata Albirex BB
Akita Northern Happinets Akita Northern Happinets
25/01 6:05 Shiga Lake Stars Shiga Lake Stars
Shimane Susanoo Magic Shimane Susanoo Magic
25/01 7:05 Utsunomiya Brex Utsunomiya Brex
Osaka Evessa Osaka Evessa
25/01 7:05 Alvark Tokyo Alvark Tokyo
Toyama Grouses Toyama Grouses
25/01 7:05 Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins Nagoya
Aisin Seahorses Mikawa Aisin Seahorses Mikawa
25/01 7:05 Levanga Hokkaido Levanga Hokkaido
SUN Rockers Shibuya SUN Rockers Shibuya
25/01 8:05 Brave Thunders Kawasaki Brave Thunders Kawasaki
Kyoto Hannarizu Kyoto Hannarizu
25/01 9:05 San-En Neophoenix San-En Neophoenix
Chiba Jets Chiba Jets
25/01 11:05 Ryukyu Golden Kings Okinawa Ryukyu Golden Kings Okinawa
Yokohama B Corsairs Yokohama B Corsairs
26  - Jan  2020
26/01 6:05 Niigata Albirex BB Niigata Albirex BB
Akita Northern Happinets Akita Northern Happinets
26/01 6:05 Shiga Lake Stars Shiga Lake Stars
Shimane Susanoo Magic Shimane Susanoo Magic
26/01 6:05 San-En Neophoenix San-En Neophoenix
Chiba Jets Chiba Jets
26/01 6:05 Ryukyu Golden Kings Okinawa Ryukyu Golden Kings Okinawa
Yokohama B Corsairs Yokohama B Corsairs
26/01 7:05 Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins Nagoya
Aisin Seahorses Mikawa Aisin Seahorses Mikawa
26/01 7:05 Alvark Tokyo Alvark Tokyo
Toyama Grouses Toyama Grouses
26/01 7:05 Utsunomiya Brex Utsunomiya Brex
Osaka Evessa Osaka Evessa
26/01 7:05 Levanga Hokkaido Levanga Hokkaido
SUN Rockers Shibuya SUN Rockers Shibuya
29  - Jan  2020
29/01 11:05 Utsunomiya Brex Utsunomiya Brex
Alvark Tokyo Alvark Tokyo
29/01 11:05 Shiga Lake Stars Shiga Lake Stars
Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins Nagoya
29/01 11:05 Niigata Albirex BB Niigata Albirex BB
San-En Neophoenix San-En Neophoenix
29/01 11:05 Osaka Evessa Osaka Evessa
Ryukyu Golden Kings Okinawa Ryukyu Golden Kings Okinawa
29/01 11:05 Akita Northern Happinets Akita Northern Happinets
Levanga Hokkaido Levanga Hokkaido
29/01 11:05 Aisin Seahorses Mikawa Aisin Seahorses Mikawa
Brave Thunders Kawasaki Brave Thunders Kawasaki
29/01 11:05 Chiba Jets Chiba Jets
SUN Rockers Shibuya SUN Rockers Shibuya
29/01 11:05 Kyoto Hannarizu Kyoto Hannarizu
Shimane Susanoo Magic Shimane Susanoo Magic
29/01 11:05 Toyama Grouses Toyama Grouses
Yokohama B Corsairs Yokohama B Corsairs